คำถาม

ถ้าคุณเป็นนายจ้าง ที่ต้องขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม สิ่งที่คุณอยากรู้นอกจากสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างของคุณจะได้รับ คุณมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากถามหรืออยากรู้จากเจ้าหน้าที่ ในฐานะของนายจ้าง ?
12 ก.ค. เวลา 14:40 • ความคิดเห็น • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)