ความคิดเห็นบนคำถาม

“ความกลัว” & “ความหวัง” คิดว่าอะไรทรงพลังกว่ากัน ?
15 ก.ค. 2023 เวลา 08:18 • ความคิดเห็น • 13 คำตอบ
ด้วยเหตุผลใด
คำตอบ (13)