คำถาม

เพราะเหตุใดการเป็นพระโสดาบันดีกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ?
6 ส.ค. เวลา 04:59 • ปรัชญา • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)
 • ทำให้หลุดพ้นจากอบายภูมิโดยสิ้นเชิง ส่วนความยิ่งใหญ่ & มั่งคั่ง ไม่รับประกันในเรื่องนี้เลยค่ะ
  • 3
  • ข้อความข้อนี้ พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า..
   พระโสดาบันนั้น เป็นผู้ไม่ตกต่ำอีก อยู่บนเส้นทางเพื่อหลุดพ้น มุ่งต่อนิพพาน ฯลฯ
   พระพุทธเจ้า
   • 2
   • ดีกว่า ตามตำรา ตายไปก็ไม่ไปนรก หรือต่ำกว่ามนุษย์ล่ะ
    แต่ก็ต้องชดใช้กรรมที่ทำอยู่นะ
    เกิดเป็นคนก็ไม่เกินอีก 7 ชาติ
    1 ในนั้นอาจจะเป็นจักรพรรดิก็ได้นะ...
    • 3
    • ผมเข้าใจว่า พระโสดาบันคือมีอำนาจที่เหนือกิเลสส่วนใหญ่แล้วมีแบบเจือจางครับ
     ส่วนจักรพรรดิ์คืออำนาจที่มาพร้อมกิเลสและมีโอกาสส่งเสริมให้เกิดกิเลสมากยิ่งขึ้น 🙂
     • 4
     • อะไรทำให้มีฟันเอาไว้เคี้ยวอาหาร
      มากกว่ากันนะ
      ถ้าฟันไม่ดีเคี้ยวผักไม่ออกคงตัว
      ปั่นอาหารกินแล้ว...
      • 1
      • การเป็นพระโสดาบันเมื่อตายไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิค่ะ แต่การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์เมื่อตายไปแล้วสามารถเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิได้ค่ะ อยู่ที่กรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดค่ะ
       • 3
       • ในสถานะของผู้ที่เป็นพระโสดาบันผู้ที่ประคองใจตนไม่ให้โอนเอนไปกับความไม่แน่นอนย่อมทุกข์น้อยกว่าปุถุชนที่สวมหมวกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่ยังคงหวั่นไหวไปกับความไม่แน่นอนของหมวกที่สวมไว้ ต้องคอยจับไม่ให้ปลิวหรือหลุดหายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
        • 3