ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่า ประเทศไทยเเย่ไปกว่าเดิม หรือดีขึ้น ถ้าดีจะดีด้านไหน หรือเเย่ลงด้านไหน ?
3 ต.ค. 2023 เวลา 03:53 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • ดีขึ้นในระะบบราชการที่รวดเร็วลดขั้นตอน แย่ลงในเรื่องของการแย่งชิงเพื่อให้เป็นผู้จัดการผลประโยชน์ชาติ ส่วนคนในชาติคงที่ มีส่วนดีคือระมัดระวังตนเองในการวางแผนเพื่อการใช้จ่ายมากขึ้น แย่ลงคือความวิตกกังวลกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่ง
  • 1
 • เหมือนเดิม ครับ
  รอบตัว ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนัก
  คล้ายๆ ช่วงก่อน โควิด ที่ อะไร ไม่กำลังจะดีขึ้น
  ก่อน โควิด 2-3 ปี ดูแย่กว่านี้...
  • 2
 • โครงสร้างพื้นฐาน Infra Structure พัฒนาขึ้นมา
  ด้วยเงินภาษีประชาชนและความอดทนที่สุด
  ของประชาชน
  ส่วนการเมืองยังแย่ที่สุด คอรัปชั่นยังเลวลึกสุด...
  • 1
 • เฮียคิดว่าประเทศไทยโดยรวมดีขึ้นมากนะครับ บางธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่บางส่วนอย่างเช่นเกษตรกรส่วนใหญ่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรขนานใหญ่เลยครับ...อันนี้ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนแหล่งทุน ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่แบบจริงจังและยั่งยืนนะครับ การพักหนี้และจ่ายเงินชดเชยค...
  • 1
 • ประเทศไทยแย่ลงหลังมีการรัฐประหารในปี2549 แย่ลงตามลำดับเป็นเวลาเกือบ20ปี มีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ปิดกิจการ ย้ายฐานการผลิต การส่งออกชะงัก ค่าแรงต่ำ สวัสดิการเริ่มไม่มี(ดี) การเมืองวิปริต ฯลฯ มองไม่เห็นอนาคตค่ะ... ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว