ความคิดเห็นบนคำถาม

อายุ23ควรมีอะไรก่อนครับ ?
22 ต.ค. 2023 เวลา 05:57 • ธุรกิจ • 8 คำตอบ
คำตอบ (8)
 • สุดยอดคำตอบ
  • ข้อแรก : มีศีลธรรม/จรรยา (ศีล ๕)
  • ข้อที่สอง : มีสมาธิ/ไม่หวั่นไหว (มีหลักยึด)
  • ข้อที่สาม : มีความรู้/ประสบการณ์ (รู้การณ์/กิจ)
  • ข้อที่สี่ : มีความเสียสละ/แบ่งปันสังคม (จิตสาธารณะ)...
  1
 • สติ ครับ
  รู้ตัว ว่า ทำอะไรอยู่ คิดอะไรอยู่
  สมาธิ
  ตั้งใจ จริงใจ กับ สิ่งที่ทำ...
 • ควรมีความฝันก่อนครับว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหน แล้วลองใช้ชีวิตตามนั้นดู ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวก็เปลี่ยน ถ้าชอบเดี๋ยวก็มีแรงบันดาลใจให้ทำอะไรๆเอง
 • ถ้าหมายถึง "ทรัพย์ภายนอก" หรือโภคทรัพย์
  ชีวิตมนุษย์ ไม่ได้มีไทม์ไลน์เป๊ะๆว่าอายุเท่าไหร่ ต้องมีอะไร แค่ไหน มาก-น้อย ก่อน-หลัง
  ส่วน “ทรัพย์ภายใน” หรืออริยทรัพย์... อ่านต่อ
 • มีชุดความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง ในการดำเนินชีวิต ส่วนจะใช้ชุดไหน ? ศึกษาแล้วหามาสวมใส่ได้เลยครับ 🙂
 • ควรมีเลยนะ ไม่ว่ามุมมองความคิดหรือเป้าหมายอะไรก็ตาม
  อย่างแรกเลย สติครับ
  อย่างที่สองคือ สมาธิครับ
  อย่างที่สามคือ จริยธรรมครับ...
 • แล้วแต่ว่าคุณอยู่ตรงจุดไหน และต้องการอะไร หรือตั้งเป้าอะไร คนไม่เท่ากันหรอก อย่างแรกควรมีสติก่อน
 • วุฒิการศึกษา ใบรับรองฝึกงาน ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ที่มากกว่าวุฒิที่มี ภาษาที่มากกว่า1 ประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ใบขับขี่
  โดยรวมเรียกว่า ความรู้พื้นฐานในการสร้างรายได้ ส่วนรายจ่าย ยังไม่ต้องมีแข่งกับคนอื่น ความต้องการต่างๆ มันไม่ต้องสร้าง ไม่ต้องฝึก ใครๆก็มีได้...