ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดยังไงกับสภาวะอากาศของดาวโลกที่กำลังแปรปรวนในตอนนี้ ?
24 ม.ค. เวลา 08:16 • สิ่งแวดล้อม • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)