ความคิดเห็นบนคำถาม

หากให้บอกชื่อเพลงหรือเนื้อเพลงก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับ "ควาย" คุณนึกถึงเพลงอะไรบ้าง?
31 ม.ค. เวลา 14:35 • ดนตรี เพลง • 9 คำตอบ
คำตอบ (9)