ความคิดเห็นบนคำถาม

How do you find กับ how do you think of ต่างกันยังไงคะ
14 ก.พ. เวลา 19:33 • การศึกษา • 3 คำตอบ
แอบงงโจทย์ conversation เฉลยตอบ how do you find เลยอยากรู้ความแตกต่างค่ะ ในเมื่อมันถามความเห็นเหมือน... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (3)
 • "ภาษาอังกฤษฤทธิ์เดชเหลือหลาย
  ตอนเด็กๆครูฝาหรั่งถาม"Howควาย?"
  ตั้งแต่นั้นเหล่าควายก็หยิบคำถาม
  มากวนกันจนสาระวน...
 • What do you think of? ครับนั่นคือการถามความเห็น จริงๆถ้าตอบข้อที่คุณว่าต้องเปลี่ยนตัว Wh question จาก How เป็น What? ดังนั้นต้องตอบ How do you find ? ทำนองว่า เจอไหม?เหตุผลน่ะ? คนตั้งคำถามตั้งใจจะเน้นการอ่านให้ครบประโยคถ้ารีบตอบไม่อ่านให้ถ้วนที่ก็จะตอบข้อที่คุณคิดว่าใช่ซึ่งหลายๆค...
 • How do you find เป็นสำนวนใช้ถามความเห็น หรือความรู้สึกจริงๆ ที่มีต่อ something เหมือนกับเวลาเราใช้ what do you think of เพื่อถามตรงๆ ไม่ต้องทำสำนวน คือใช้ได้เหมือนกัน เจตนาคำถามก็เหมือนกัน ไม่ต่างกันค่ะ
  ในขณะที่ How do you think of เป็นการถามเกี่ยวกับวิธีคิด หรือกระบวนการ...