ความคิดเห็นบนคำถาม

สถานการณ์แบบไหนบ้างที่คุณไม่อยากใช้โทรศัพท์แต่สังคมบังคับให้ใช้ ?
24 มิ.ย. เวลา 08:25 • ไอที & แก็ดเจ็ต • 7 คำตอบ
คำตอบ (7)