ซีรีส์

CIVILIZATION

19
ตอน
อัปเดตล่าสุด 12 ก.ค. 2019
200,000 ปี ที่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ มนุษย์ยังไม่ได้ต่างจากสิ่งมีชีวิตทั่วไป โดยหลักการ ก็คือ มีชีวิต ออกลูกหลาน แล้วสุดท้ายก็ตายไป อีก 28 ปีข้างหน้า อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบ 200,000 ปี ที่มนุษย์ จะมีชีวิตได้ตลอดไป..

19 ตอน