โสดาบัน…อย่างไรก็ต้องเป็นให้ได้

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
6 ตอน
เกิดมาแสนยาก แถมเมื่อกายแตกสลายไปโอกาสน้อยมากที่จะเกิดเป็นคนหรือเทวดาถ้าเป็นบุถุชน ทางเลือกขั้นต่ำคือโสดาบันที่จะปิดโอกาสการกลับไปสู่นรก เปรตวิสัย เดรัจฉาน
6 ตอน