พระองค์ คือ ใคร ?

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
7 ตอน
หลายท่านอาจมีคำถาม คล้ายๆผม เมื่อติดตามค้นคว้าสิ่งที่พระตถาคตตรัสรู้ พบว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนกับการอ่านประวัติศาสตร์ แต่เป็นอะไรที่ใกล้ตัว เมื่อสิ่งที่ท่านตรัสสอนนั้น มันตั้งสองพันกว่าปีที่แล้ว ท่าน คือ ใคร ?
7 ตอน