สาธยายธรรม

สาธยายธรรม

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
4 ตอน
การฟังเนืองๆ การสวดสัทธรรม ซึ่งเป็นคำตรัสตรงของพระตถาคต ส่วนที่ไม่มีผู้อื่นแต่งเติมมา นอกจากคำของพระองค์ ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
2 ถูกใจ
1.9K รับชม
4 ตอน