Human being

10 ตอน
อัปเดตล่าสุด 30 พ.ย. 2019
ซีรี่ย์ที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก ให้ลึกไปถึงภายในตัวตนของความเป็นมนุษย์ ให้มากยิ่งขึ้น เพราะการกระทำ นิสัย รวมถึงวิธีการคิด นั้นล้วนมีที่มาที่ไป ไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอย ๆ
10 ตอน