พัฒนาตนเองก่อน

2 ตอน
อัปเดตล่าสุด 11 พ.ย. 2019
แก้ภายในออกสู่ภายนอก คือ ทำใจให้ดีแข็งแรงก่อนแล้วขยายวงออกไปสู่พฤติกรรม
2 ตอน