"พระพุทธเจ้าคือ Startup Founder ที่เก่งที่สุด "

3 ตอน
อัปเดตล่าสุด 7 ธ.ค. 2019
"พระพุทธเจ้าคือ Startup Founder ที่เก่งที่สุด " คือการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีแบบอย่างมาจาก
3 ตอน