เทคนิค Storytelling

3 ตอน
อัปเดตล่าสุด 2 ม.ค. 2020
แชร์การ ใช้ เทคนิค Storytelling เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งการ พูด และ Present งาน
3 ตอน