มีบัญชีอยู่แล้ว?

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในภาวะฝุ่น PM2.5

อัปเดตล่าสุด 19 ธ.ค. 2019 เวลา 07:33
3 ตอน
หมออัฑฒ์
ในเมื่ิอมันเลี่ยงภัยร้าย จากฝุ่นนี้ไม่ได้ เราจึงต้องเรียนรู้และป้องกัน ทั้งรู้จักชนิดพืช เลือกปลูกต้นไม้ ที่กรองฝุ่นระดับสูง และทานผักผลไม้บำรุงรักษาปอด
3 ตอน