21st century skills ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อัปเดตล่าสุด 25 ม.ค. 2020 เวลา 16:55
2 ตอน
Dream School ⭐️
มาดูกันค่ะว่าทักษะอะไรบ้างที่จะช่วยพวกเราเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 และเราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างไร
2 ตอน