ทัวร์ทุลักทุเล in Seoul

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2020 เวลา 00:12
3 ตอน
บันทึกการเดินทางของทัวร์เล็กๆ ไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีลูกทัวร์จอมจุ้น 2 คนที่ทั้งเรื่องเยอะ ทั้งขี้บ่น แต่เราก็ยังพาลูกทัวร์ออกเดินทางไปรู้จักโลกกว้างๆ ใบนี้ค่ะ เครดิตภาพปก
3 ตอน