มีบัญชีอยู่แล้ว?

รางวัลโนเบล: รางวัลเพื่อส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผลงานแด่มวลมนุษยชาติ

อัปเดตล่าสุด 6 พ.ค. 2020 เวลา 07:20
3 ตอน
"คุณคุ้นเคย" เป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ของ สวทช. โดยได้ทุนรัฐบาลสวีเดนไปศึกษาที่ Science For Life Laboratory ประเทศสวีเดน ... ดูเพิ่มเติม
3 ตอน