รางวัลโนเบล: รางวัลเพื่อส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผลงานแด่มวลมนุษยชาติ

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
3 ตอน
"คุณคุ้นเคย" เป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ของ สวทช. โดยได้ทุนรัฐบาลสวีเดนไปศึกษาที่ Science For Life Laboratory ประเทศสวีเดน ... ดูเพิ่มเติม
3 ตอน