มีบัญชีอยู่แล้ว?

เรื่องเล่าจากเด็กชนบทคนหนึ่ง

อัปเดตล่าสุด 25 ก.พ. 2021 เวลา 07:40
8 ตอน
เด็กชนบทคนหนึ่ง ที่อยากเปิดโลกกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองได้รับสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ทำให้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ มากมาย
8 ตอน