THE BRIEFCASE

อัปเดตล่าสุด 21 ก.ค. 2021 เวลา 10:26
33 ตอน
ลงทุนแมน
รายการที่จะเล่าถึง กรณีศึกษาของผู้นำธุรกิจ ฉบับกระชับ ย่อยให้เข้าใจง่าย ค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเอกสารของพวกเขา ว่าอะไรเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในวันนี้..
33 ตอน