3D Printing Technology

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
6 ตอน
Antfield
รวมเรื่องราวความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลก
6 ตอน