อโยธยา..รำลึก

อัปเดตล่าสุด 23 มิ.ย. 2020 เวลา 04:47
2 ตอน
🎯สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ในอยุธยา ผู้เขียนไม่สามารถกล่าวอ้างได้ทั้งหมดเนื่องจากเนื้อความมีหลากหลายแล้วแต่ว่าจะยึดจากบันทึกของผู้ใด ผู้เขียนจึงเขียนและจัดทำบทวิดีทัศน์ด้วยความเข้าใจของผู้เขียนเองในจุดที่ผู้เขียนสนใจ จึงไม่สามารถนำไป ...
2 ตอน