มีบัญชีอยู่แล้ว?

Future is Now ต้องเตรียมอะไรเพื่ออนาคต

อัปเดตล่าสุด 3 เม.ย. 2021 เวลา 08:35
7 ตอน
FA Talk
อนาคตคือสิ่งที่เรากำลังเดินไปหา ยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวคิดอะไรที่เราควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับอนาคตแบบใหม่
7 ตอน