คลื่นเสียง Binaural Beats สำหรับ นั่งสมาธิ หรือ เดินจงกรม

อัปเดตล่าสุด 10 ส.ค. 2020 เวลา 16:02
4 ตอน
Alternative Beliefs
คลื่นนี้มี Binaural Beats เป็นองค์ประกอบหลัก ออกแบบให้ปรับคลื่นสมองทุกย่านเข้าสู่สมดุล ซึ่งจะเกิดผลเหมือนรีเซ็ตสมองใหม่ ได้โอกาสแก้ตัวใหม่ คิดใหม่ โดยไม่มีความฟุ้งซ่านเก่าๆรบกวน เช่นในเสียงนั่งสมาธิ-เดินจงกรม ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไป จะปรั ...
4 ตอน