หลักการทรงงานของพ่อ ๒๔ ประการ

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
5 ตอน
พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นหลักการที่พวกเราสามารถนำไปปฏิบัติใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากเราเดินตามรอยพ่อ
5 ตอน