หลักการทรงงานของพ่อ ๒๔ ประการ

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
5 ตอน
พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นหลักการที่พวกเราสามารถนำไปปฏิบัติใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากเราเดินตามรอยพ่อ
6 ถูกใจ
10.7K รับชม
5 ตอน