มีบัญชีอยู่แล้ว?

หลักการทรงงานของพ่อ ๒๔ ประการ

อัปเดตล่าสุด 12 พ.ย. 2020 เวลา 13:19
5 ตอน
พระองค์ทรงมีหลักการทรงงานที่เป็นขั้นตอน เป็นระบบ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นหลักการที่พวกเราสามารถนำไปปฏิบัติใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หากเราเดินตามรอยพ่อ
5 ตอน