มีบัญชีอยู่แล้ว?

การบริหารจัดการขนส่ง (Transport Management)

อัปเดตล่าสุด 5 พ.ค. 2021 เวลา 16:07
10 ตอน
Logistics Contents
ซี่รี่ย์นี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งให้เกิดประสิทธภาพในการขนส่งสินค้า เกิดความรวดเร็วในการขนส่งแบบ Just in Time รวมถึงต้นทุนที่คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการลูกค้าสูงสุด โดยจะรวบรวมเครื่องมือต่างๆมากมายเพื่อมาช่วยในการแก้ปั ... ดูเพิ่มเติม
10 ตอน