มีบัญชีอยู่แล้ว?

การบริหารงานจัดซื้อ (Purchase Management)

อัปเดตล่าสุด 20 ม.ค. 2021 เวลา 19:15
2 ตอน
Logistics Contents
ซีรี่ส์เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานจัดซื้อตั้งแต่ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อ จัดหา ตามหลัก 4 R's 1. Right Quality 2. Right Quantity 3. Right Cost 4. Right Source โดยจะนำเสนอทั้งการปรับลดกระบวนการ ขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดหา การ ... ดูเพิ่มเติม
2 ตอน