ปรัชญาปัญญาเพชร

อัปเดตล่าสุด 1 เม.ย. 2021 เวลา 11:23
42 ตอน
การแสวงหาความรู้ คือ รากเหง้าที่แฝงอยู่ในตัวของมนุษย์ แก่นแท้จะก่อกำเนิดต่อเมื่อปัญญาได้รับการขัดเกลา
42 ตอน