“มารี กูรี” หนึ่งหญิง ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
8 ตอน
จุดประสงค์ในการเขียนเรียบเรียงเรื่องราวชีวิตของมารี กูรี ฉบับนี้นั้น เพื่อให้เด็กไทย โดยเฉพาะนักเรียนหญิง ได้ซึมซาบถึงประวัติรายละเอียด พื้นฐานครอบครัว อุปนิสัย ความมานะบุกบั่นตลอดจนอุปสรรค ความล้มเหลวความผิดหวังด้านต่างๆ ที่เธอต้องฟันฝ่ากว ... ดูเพิ่มเติม
8 ตอน