East Asia Story

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
14 ตอน
Storyteller
เอเชียตะวันออก (East Asia) ดินแดนแห่งอารยธรรมร่วมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง ความพิเศษบางอย่างทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นมหาอำนาจที่กุมชะตากรรมและกลไกของโลกตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน โปรดนั่งลงเถิดครับ แล้วผมจะเล่าให้ฟัง...
14 ตอน