อมยิ้ม....

อัปเดตล่าสุด 13 ต.ค. 2021 เวลา 13:13
5 ตอน
วันนี้คะ 😁
เป็นเรื่องเล่าทั้งในและนอกห้องตรวจ เขียนเป็นบทความสั้นๆบันทึกไว้ เมื่อมีโอกาสได้ย้อนกลับไปอ่าน บางเรื่องก็อมยิ้ม บางเรื่องอาจกระทบความรู้สึกหลากหลายได้เบาๆ... 😊
5 ตอน