มีบัญชีอยู่แล้ว?

มรณเวชกรรม

อัปเดตล่าสุด 15 ก.ย. 2021 เวลา 06:30
6 ตอน
Charoen
พาลิเอทีฟแคร์(Palliative Care)ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก หมายถึง การให้การดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่กำลังเผชิญกับโลกที่คุกคามต่อชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป็นแนวทางการให้การดูแลแบบองค์รวมเพื่อป้องกันแล ...
6 ตอน