มีบัญชีอยู่แล้ว?

หนึ่งภาพ 📸 ล้านความหมาย

อัปเดตล่าสุด 16 มิ.ย. 2022 เวลา 16:48
11 ตอน
Fotofriends
ภาพทุกภาพ ล้วนมีความหมายในตัวเอง ที่เกิดจากทุกอย่าง ของผู้ที่ถ่ายภาพนั้น ๆ ออกมา ทั้งความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ และอีกมากมาย จึงเป็นที่มา ของซีรี่ส์นี้ “หนึ่งภาพ ล้านความหมาย”
11 ตอน