เรื่องสั้น . . . ค น พิ เ ศ ษ 🦋

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
5 ตอน
หลายคนเรียกพวกเขาว่า . . เ ด็ ก พิ เ ศ ษ . . เด็กพิเศษทุกคน ต้องการการดูแลและความเข้าใจ ในสภาวะที่เป็น "พิเศษ" กว่าเด็กทั่วไป หากเขาไม่ได้รับการดูแลรักษา อาจหมายถึงชีวิตของคนหนึ่งคน ... ดูเพิ่มเติม
5 ตอน