เลี้ยงลูกในโลกใหม่: พัฒนาการเด็ก ประชาธิปไตย และอนาคตใหม่ของทุกคน

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
6 ตอน
WAY
บทสัมภาษณ์ชุด ‘นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 18’ นี้ ประกอบด้วยการสนทนากับ ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์, จิราภรณ์ อรุณากูร, เรณู ศรีสมิต, สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ สุภาวดี หาญเมธี เพื่อประกอบตัวตนแล ... ดูเพิ่มเติม
1 แชร์
3.8K รับชม
6 ตอน