One page book summary ฉบับรีวิวทุกอย่างที่อ่านออก

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
11 ตอน
อยากอ่านหนังสือแต่ไม่มีเวลา รีวิวทุกอย่างที่อ่านออกสรุปให้แล้วในรูปเดียวค่ะ :)
11 ตอน