Local Farmers and Sustainable Project - เบื้องหลังงานออฟฟิศ

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
2 ตอน
Exotic Food
ในบริษัท Exotic Food เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เราจึงมีบทความที่พาทุกคนไปดูเบื้องหลังบริษัทเราด้วย ว่าการทำงานของเรา ละเอียดกันตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกพริกกันเลยทีเดียว
2 ตอน