Omni Channel & Customer Insight

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
4 ตอน
คลิปวิดีโอซีรีส์ Marketing ชุดนี้ ชวนคุณมาเรียนรู้เรื่องช่องทางการตลาดแบบ Omni Channel และวิธีการค้นหา Insight ของลูกค้า
4 ตอน