พุทธศาสนา

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
6 ตอน
The Little Guru
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนกันตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและปัจเจกชน ขึ้นกับตัวเราเองว่าจะใช้มุมมองใดในการศึกษาวิเคราะห์ทำเข้าใจในประเด็นเหล่านั้นกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามองว่าเป็นศาสนาบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยความเชื่อล้วน ... ดูเพิ่มเติม
8 ถูกใจ
358 รับชม
6 ตอน