พุทธศาสนา

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
6 ตอน
The Little Guru
พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนกันตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและปัจเจกชน ขึ้นกับตัวเราเองว่าจะใช้มุมมองใดในการศึกษาวิเคราะห์ทำเข้าใจในประเด็นเหล่านั้นกันอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามองว่าเป็นศาสนาบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยความเชื่อล้วน ... ดูเพิ่มเติม
6 ตอน