ภารตวิทยา

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
1 ตอน
The Little Guru
ภารตวิทยา (Indology) เป็นการศึกษาว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อินเดีย ศิลปวัฒนธรรมอินเดีย ภาษาอินเดีย และวรรณกรรมอินเดีย โดยเฉพาะวรรณกรรมสันสกฤตในศาสนาของอินเดียต่าง ๆ อาทิเช่น ศาสนาฮินดู  ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ ศาสนาซิกข์ และวรรณก ... ดูเพิ่มเติม
1 ตอน