บริษัทที่ทำรายได้ > 1 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2023 เวลา 04:16
4 ตอน
รวมรวมบริษัทที่ทำรายได้มากกว่า 100,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2565 ที่ระบุรายได้ กลุ่มธุรกิจ ทุนจดทะเบียนและมูลค่าบริษัทเมื่อเทียบกับทุน
4 ตอน