ตกตะกอน

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
22 ตอน
รายการสัมภาษณ์ที่เน้นนำเสนอ การตกตะกอนทางความคิด ทั้งในเรื่องธุรกิจ และการใช้ชีวิต สู่บทเรียนของคนรุ่นหลัง
22 ตอน