Road to FIRE

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
4 ตอน
งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เปิดเผยแนวคิด และเส้นทางสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน ของเหล่า FIRE ตัวจริง - คุณโอมศิริ วีระกุล: ผู้ที่ตระหนักเรื่องวางแผนการเงิน ตอนแม่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้ว ... ดูเพิ่มเติม
4 ตอน