Road to FIRE

อัปเดตล่าสุด 21 มิ.ย. 2023 เวลา 11:25
4 ตอน
งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เปิดเผยแนวคิด และเส้นทางสู่การมีอิสรภาพทางการเงิน ของเหล่า FIRE ตัวจริง - คุณโอมศิริ วีระกุล: ผู้ที่ตระหนักเรื่องวางแผนการเงิน ตอนแม่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้ว ... ดูเพิ่มเติม
36 ถูกใจ
48 แชร์
67.5K รับชม
4 ตอน