ประตูบานที่หนึ่ง S1: MBTI (Myer-Briggs Type Indicator)

อัปเดตล่าสุด 6 ก.ค. 2023 เวลา 05:27
1 ตอน
plutonianboost
ไปร่วมค้นหาตัวเองกับแบบทดสอบสุดฮิตแห่งยุค MBTI ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการเข้าใจตัวเองทั้งข้อดี ข้อเสีย ความถนัด และเข้าใจผู้อื่นในเบื้องต้น
1 ตอน