คลังเมล็ดพันธุ์ข้าว

อัปเดตล่าสุด 3 พ.ค. 2024 เวลา 00:26
21 ตอน
OnePoverty
ปฏิบัติการโมเดลแก้จน “คลังเมล็ดพันธุ์ข้าว” พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทุ่งพันขัน 4,000 ไร่ บ.ดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยโครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยก ... ดูเพิ่มเติม
21 ตอน