สมุนไพรชนเผ่าบรู

อัปเดตล่าสุด 11 เม.ย. 2024 เวลา 13:25
17 ตอน
OnePoverty
ปฏิบัติการโมเดลแก้จน "สมุนไพรยาบรู" ทุนวัฒนธรรม พื้นที่ บ.คำแหว บ.หินแตก ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดย นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง ... ดูเพิ่มเติม
17 ตอน