ผู้บริหารในยุคดิจิตอล

อัปเดตล่าสุด 29 ก.พ. 2024 เวลา 03:54
5 ตอน
PANTIT Academy
ถึงเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดให้เข้าถึงดิจิตอล เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย และส่งผลดีต่อธุรกิจ
5 ตอน